KOULUTUS JA SUUNNITTELU

Lamor tunnetaan hyvin öljyvuotojen puhdistuslaitteistojen johtavana suunnittelijana ja valmistajana. Laitteistojen suunnittelussa käytetään viimeisintä tutkimus- ja kehittelytietoa. Tämän roolin luonnollisena jatkeena Lamor on jo vuodesta 2004 tarjonnut kattavan öljyntorjunta-alaan liittyvän palveluvalikoiman. Lamor tunnetaan kansainvälisenä koulutuksen tarjoajana, ja Lamorin hätätilatiimi (Lamor Response Team – LRT) on osallistunut useisiin öljyvuototapauksiin ympäri maailmaa erilaisissa ympäristöissä, kuten arktisessa ja aavikon ilmastossa, viidakoissa, rannikolla ja joilla.

Öljyntorjuntakoulutus (IMO)

Lamor on Nautical Instituten valtuuttama kouluttaja, ja se on tarjonnut useiden vuosien ajan International Maritime Organizationin (IMO) ÖT-koulutusta tasoilla 1–3. Koulutus on täysin akkreditoitu Nautical Instituten toimesta MCA (Maritime and Coastguard Agency) ja DTI (Department of Trade and Industry ) -sertifioitujen UK Offshore Industryn öljyvuotojen torjunnan koulutusstandardien mukaisesti.IMO 1 – April 25-28 – Francisdo De Orellana, Ecuador

IMO 2 – July 25-27 – Esmeraldas, Equador
IMO 3 – October 24-26 San Critóbal, Ecuador

Ota yhteyttä »

Hätävalmiussuunnittelu

Hyvät hätävalmius- ja riskinarviointisuunnitelmat muodostavat selkärangan kaikille öljynvuodon torjuntasuunnitelmille ja auttavat torjumaan onnettomuuksia nopeasti ja tehokkaasti. Lamorin tiimin asiantuntijoilla on runsaasti globaalia kokemusta öljyvuotojen torjunnasta ja hätävalmiussuunnittelusta. Tästä syystä Lamor on kutsuttu joko ottamaan käyttöön tai tarkastamaan suunnitelmia ja menetelmiä ja tarjoamaan asiantuntemustaan parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden sekä lukuisten onnettomuuksien ratkaisujen valinnassa ja käytössä.

Ota yhteyttä »

Laitteistokoulutus

Lamor tarjoaa osana sen toimintaa öljyntorjuntakoulutusta laitteistoilleen, kuten öljynkeräimille, puomeille, pumpuille jne. Öljyntorjunta-laitteistopaketit sisältävät sarjan tuotteita, jotka on testattu, sertifioitu ja joita suositellaan käytettäväksi yhdessä tehokkaimman ja kustannustehokkaimman öljynkeräyksen mahdollistamiseksi. Käyttöönoton aikana tarjotaan laitteistopakettitoimituksia, mukaan lukien Lamorin teknisen tiimin järjestämä jatkokoulutus ÖT-laitteiston käytöstä ja toiminnasta.

Ota yhteyttä »

Sign up for our newsletter

Follow us on social media!