Lamor on sitoutunut öljyvuotojen torjunta- (OSR), keräys- ja puhdistustoimintoihin ympäri maailman. Yritys tarjoaa lisäksi maailmanlaajuisia maaperän- ja vedenkäsittelypalveluja. Kattavaan tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu myös teollisia sovelluksia. Yritys on myynyt öljyntorjuntalaitteistoja 120 maahan ja toimittanut yli 1800 alukseen asennettavaa järjestelmää asiakkaille ympäri maailman.

Tiedon lähteenämme on kokemus. Lamor on kehittänyt yli 35 vuoden ajan osaamistaan öljyntorjunta- ja keräysalalla erityisesti arktisissa olosuhteissa ja avomerellä.

Tarjoamme osaamista ja ratkaisuja, jotka suojaavat ympäristöä ja ekojärjestelmiämme. Perusteellisen kokemuksemme ja investointimme ansiosta teknologisesti kehittyneillä öljyntorjuntalaitteistoillamme on vakiintunut maine.

Patentoidut ja sertifioidut ratkaisumme takaavat luotettavat ja tehokkaat öljyntorjuntatoiminnot kaikissa ympäristöissä. Lamorin hätävalmiustiimi (LRT, Lamor Response Team) on toiminut komentajana tapahtumapaikalla useissa öljyvuoto-onnettomuuksissa. LRT:llä on johtamistaito-osaamista ja asiantuntemusta öljyvuoto-onnettomuuksista erilaisissa ympäristöissä ja sääolosuhteissa, kuten avomerellä ja maalla sekä arktisessa ja aavikkoilmastossa.

Teemme kattavaa yhteistyötä valtiollisten viranomaisten kanssa ympäri maailmaa, esim. Euroopan unionin ympäristöviranomaisten, Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA), Venäjän viranomaisten ja ministeriöiden, Pohjois-Amerikan viranomaisten ja edustajien, Kiinan hallinnollisten ja merivirastojen sekä Lähi-idän ympäristö- ja muiden edustajien kanssa useissa maissa.

Lamor on ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 -sertifoitu yritys, ja yrityksellä on tehokkaasti luotu, käyttöön otettu, ylläpidetty ja toimiva laadun-, terveyden-, turvallisuuden- ja ympäristönhallintajärjestelmä (QHSE). QHSE on kehitetty ja sitä parannellaan jatkuvasti seuraavien säännösten ja normien mukaisesti:

Lamor on tunnustettu Ison-Britannian Nautical Instituten hyväksymä öljyntorjuntakoulutuksen tarjoaja, ja se on jo vuosien ajan tarjonnut Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) öljyntorjunta-koulutustasot 1–3. Lamor tarjoaa myös vaarallisten aineiden (HAZMAT) koulutusta ja kertauskursseja.

Lamorin brändi perustuu korkealaatuisten tehokkaiden ja tuloksia tuottavien tuotteiden ja ratkaisujen toimittamiseen ja luotettavuuteen. Kehittyneiden teknologioiden suorituskyky, innovatiivisuutemme ja palvelumme ovat brändimme kulmakiviä. Yhteistyömme asiakkaidemme kanssa takaa Lamorin menestyksen ja paikan markkinoiden johtavassa asemassa. Lamorin brändi heijastaa yrityksen arvoja.

 

Lamorin laatukäytäntö

Keskitymme ylläpitämään ja vahvistamaan markkinapaikkaamme öljyntorjuntalaitteistojen myynnissä ja tarjoamaan kustannustehokkaita tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat tai ylittävät asiakkaidemme vaatimukset ja odotukset. Asiakastyytyväisyys ja jatkuva parannus ovat avainasemassa Lamorin työskentelymallissa, ja siksi asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtäminen sekä projektien toimittaminen ajallaan laadukkaiden tuotteiden kanssa ovat työmme ydin. Lamor kommunikoi aktiivisesti sisäisesti asiakkaan palautteita ja yrityksen tärkeitä tietoja, kuten voitetut ja hävityt kaupat, meneillään olevien projektien tilan sekä muita hyödyllisiä tietoja, koko organisaation tehokkaan ja ennakoivan toiminnan tukemiseksi. Yrityksen kasvun tukemisen lisäämiseksi Lamor laajentaa jatkuvasti liiketoiminta-aluettaan öljynkeräykseen ja jätteen käsittelyyn liittyvillä tuotteillaan ja palveluillaan.

Lamorin ympäristöturvallisuuskäytäntö

LAMOR on täysin sitoutunut vastaamaan asianmukaisia ympäristöturvallisuusasetuksia koskevaan vastuuseensa niin työnantajana kuin yrityksenä.

Toiminnoillaan LAMOR tukee ympäristönsuojelua, säilyttää luonnonvaroja, kasvi- ja eläinkuntaa sekä suojelee kansanterveyttä ja yleisiä etuja. Toteutamme kohtuullisia toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi vastuullisilla käytännöillä, jotka minimoivat toimintojemme ympäristövaikutuksia. Vastuu on toimitusjohtajan harteilla, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaikki Lamor Corporationin työntekijät toimivat ympäristöturvallisuuskäytännön mukaisesti. Sitoutumisemme ympäristötehokkuuteen on kiinteä osa toimintojamme, ja toimimme ISO 14001:2004 -sertifioinnin mukaisesti. Siksi innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toimittaminen näille ongelmille on strategisesti tärkeää liiketoiminnalle.

Lamor Corporationin käytäntönä on johtaa liiketoimintaa tavalla, joka on yhteensopiva sen toiminta-alueella olevien yhteisöjen tasapainotettujen ympäristöllisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa.
LAMOR sitoutuu tekemään jatkuvasti parhaansa parantaakseen toimintojensa ympäristötehokkuutta.

Jatkuvat pyrkimykset turvallisuus-, terveys- ja ympäristökysymysten parantamisessa on tärkeä strateginen osa Lamor Corporationin liiketoiminnan johtamistapaa. Yritys on asettanut tavoitteita päivittäisille toiminnoilleen energiankulutuksen vähentämiseksi, jätteiden lajittelemiseksi ja puhtauden ylläpitämiseksi tiloissaan, jotka tarkistetaan ja mitataan.

 

Yleiskatsaus historiaan

Lamor – Larsen Marine Oil Recovery – on vuonna 1982 Suomessa perustettu varustamoalaan erikoistunut perheyhtiö. Yrityksen tulevaisuuden menestykseen öljyntorjunnan alalla eniten vaikuttanut läpimurto oli Lamorin keksimä yksinkertainen mereen valuneen öljyn keräystekniikka, harjakeräin. Tämä keksintö loi pohjan Lamorin ydinfilosofialle: kehittää yksinkertaisimpia ja tehokkaimpia teknisiä ratkaisuja asiakkaidemme yksittäisille öljynvuotohaasteille missä tahansa päin maailmaa. Tämän yritysfilosofian menestys näkyy selkeästi Lamorin globaalissa ulottuvuudessa: Yritys vastaa tänä päivänä noin 40 % globaalien öljyvuototorjuntamarkkinoiden tarpeista, ja sillä on toimintaa 94 maassa.

Ratkaisujen tarjoajana Lamor määrittää asiakkaan torjuntatarpeet, kehittää tehokkaimman mahdollisen mallin ja vastaa projektien kattavasta hallinnasta työskentelemällä projektin toteutuksessa parhaiden mahdollisten paikallisten kumppaneiden kanssa ympäri maailman. Tämän “globaalisti paikallisen” ja “jalat maassa” -lähestymistavan ansiosta Lamor-brändistä on muodostunut synonyymi globaalien öljyntorjuntatarpeiden korkeimmalle laadulle ja tehokkaimmille ratkaisuille.

Lamorin virstanpylväät