TEOLLISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Lamor on suunnitellut innovatiivisen öljynkeräys- ja rajauslaitteiston teollisia menetelmiä varten, joissa öljy saattaa päästä veteen ja heikentää ekojärjestelmää, ja joissa suojaavat rajoitusesteet saattavat olla tarpeen. Haitallisen öljyn poistaminen on välttämätöntä puhtaan suorituskyvyn säilyttämiseksi erityisesti niissä järjestelmissä, joissa menetelmään ja säännöstelyihin tarvitaan puhdasta vettä. Saasteiden poistaminen ja/tai rajoittaminen voi pienentää huomattavasti kustannuksia ja vähentää tehokkaasti kalliiden komponenttien vaihtotarvetta. Kelluvat levyt tai puomit on suunniteltu ja asennettu hallitsemaan ja/tai ohjaamaan vedenvirtaus laguuniin, lasketusaltaaseen tai virtaamattoman veden muuhun kohtaan. Kaikille tilanteille on saatavilla mukautetut ja kestävät järjestelmät.

Levyt ja puomiesteet

Lamorin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti rakennetut kelluvat levyjärjestelmät ja pysyvät estepuomijärjestelmät sopivat erinomaisesti jätevesilaguuneihin ja teollisiin vesialtaisiin. Levy-sarjoja voi käyttää altaan jakamiseen kennoihin progressiivisen veden ja jätteen käsittelyn luomiseksi luomalla mutkitteleva virtausmalli. Nostamalla pidätysaikaa yksittäisen kennon sisällä levyjärjestelmät saavat kiinteät aineet ja muut saasteet asettumaan laguunin, altaan tai säiliön pohjaan myöhempää poistoa varten, ennen kuin vesi poistuu jäteveden mukana.

Go to products »

Vedenpuhdistus ilmalla

Useiden tehtaiden ja laitosten yleinen ongelma ovat vesisäiliöt tai säilytysalueet, jotka saastuvat ohuiden öljykalvojen vuoksi. Lamor Air Unit on luotettava ongelmanratkaisujärjestelmä. Se sisältää yhden ainoan liikkuvan osan, joka tiivistää öljyn paksuksi kerrokseksi. Järjestelmä käyttää virtauspotkuria yhdessä ilmaveitsen kanssa, joka ohjaa ja lukitsee öljyn suppiloon. Järjestelmä lisää öljykerroksen paksuutta ajan myötä. Tämän paksumman öljykerroksen poistaminen on huomattavasti helpompaa, sillä koska se sisältää vähemmän vettä, käsittelylaitokseen kuljetettavan poistetun tuotteen volyymi on pienentynyt.

Go to products »

Vedenpuhdistus polymeerilla

Teollisuudessa käytettävät voiteluaineet, hydrauliikka ja raskaat koneistot lisäävät saastumisriskiä; pienet saastemäärät päätyvät väistämättä jäähdytysveteen normaaleissa arkisissa toimenpiteissä. Satunnaiset järjestelmähäiriöt saattavat lisäksi aiheuttaa öljyvuotoja luoden tarpeen nopealle torjunnalle ja hätäpoistojärjestelmille, joilla ehkäistään turhat ja kalliit seisokit tai saasteista johtuvat korkeat sakot poiston aikana. Lamor Polymer Unit käyttää polymeeria, joka lasketaan saastuneeseen veteen. Yksikkö on kehitetty niin, että se saa vesimassaan sekoittuneet ainesosat kellumaan uudelleen veden pinnassa, jonka jälkeen ne on helpompi poistaa vedestä.

Go to products »

Sign up for our newsletter

Follow us on social media!