30 maaliskuu 2017

Lamor ja Arctia esittelevät jäänhallinta- ja öljyntorjuntatuloksiaan

Lamor ja Arctia järjestivät hiljattain seminaarin Lamorin pääkonttorilla Porvoossa, Suomessa, jossa esiteltiin ja tarkasteltiin jäänhallinta- ja öljyntorjuntahankkeen (IMOR) tuloksia. IMOR-hanke on jäänmurtoon erikoistuneen palveluntarjoaja Arctian ja Lamorin yhteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan alusten työntövoiman ja öljyntorjuntaoperaatioiden välistä suhdetta Arctic Sternmax -öljynkeräimellä vaihtelevissa jääolosuhteissa.

Lamor ja Arctia järjestivät hiljattain seminaarin Lamorin pääkonttorilla Porvoossa, Suomessa, jossa esiteltiin ja tarkasteltiin jäänhallinta- ja öljyntorjuntahankkeen (IMOR) tuloksia. IMOR-hanke on jäänmurtoon erikoistuneen palveluntarjoaja Arctian ja Lamorin yhteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan alusten työntövoiman ja öljyntorjuntaoperaatioiden välistä suhdetta Arctic Sternmax -öljynkeräimellä vaihtelevissa jääolosuhteissa.

IMOR-seminaariin osallistui yli 30 henkeä öljyntorjunta- ja merijärjestöistä. Osallistujiin kuului Kanadan ja Ruotsin rannikkovartioston edustajia, ITOPF ja GosMorSpasSluzhba, Venäjän valtion meripelastuspalvelu, Suomalainen ympäristöinstituutti ja Suomen rannikkovartiosto.

Vuonna 2015 alkanut IMOR-hanke päättyy tänä vuonna. Hankkeessa käytettiin talvikäyttöön soveltuvaa Lamor Sternmax -öljynkeräintä, joka oli asennettu Arctian Ahto-jäänmurtajaan. Testimenetelmiä tehtiin aluksen ollessa liikkeessä sekä ankkuroituna satamassa vaihtelevissa jääolosuhteissa pohjoisella Pohjanlahdella.

“Jääkokeissa testattiin ja tutkittiin mekaanisen öljyvuodon torjuntatoimintojen tehokkuutta jäällä sekä öljyn käyttäytymistä torjuntaoperaatioiden aikana aluksen eri sijaintipaikoissa ja eri työntövoimilla,” kertoi Rune Högström, Lamorin toimitusjohtaja.

“Sternmax on maailman suurin alukseen asennettava öljynkeräin, joka on suunniteltu arktisiin operaatioihin. Sillä on merkittävä 560 m³/h keräyskapasiteetti. Testitulokset todistivat, että aluksen työntövoima voi aiheuttaa virran öljyn työntämiseksi pois jään alta ja öljyn keskittämiseksi keräysalueelle, jossa se voidaan kerätä tehokkaasti Sternmax-öljynkeräysyksiköllä. Vaihtoehtoisesti jäänmurtaja voi murtaa jään, jonka jälkeen Sternmaxia voidaan käyttää laivan perästä jäälle keräysoperaatioita varten,” sanoi Högström.

“IMOR-hankkeessa tehdyillä kokeilla mitattiin jään, veden ja merkkiaineen, rodamiinivärin, virtausta vaihtelevilla tieteellisillä laitteilla propulsiojärjestelmän tunnistamiseksi pintavirtauksissa.  Ymmärtämällä virtauksien dynamiikkaa ja öljyntorjunta-aluksen koneistoa ja potkureita testeissä voitiin tunnistaa, miten alus voi ohjata jäissä olevan öljyn paremmin keräyslaitealueelle,” sanoi Hanna Suutarla, Arctian kehityspäällikkö.

Sign up for our newsletter

Follow us on social media!